forside
One Step
projekter
aktiviteter og salg
medlemskab
ansøgning
english
kontaktMEDLEMSKAB

Som det fremgår af foreningens vedtægter kan personer, der er over 18 år, og som vil støtte mennesker i den 3. verden i deres forsøg på at blive selvforsørgende, optages som medlemmer af ONE STEP. Det årlige kontingent er p.t. 300 kr. og kan indsættes på foreningens bankkonto: Danske Bank, Regn. nr. 1551 kontonummer 3632571577

I 2012 havde foreningen ca. 57 medlemmer, som via e-mail modtager referat af bestyrelsens møder og på den måde følger de beslutninger, der bliver taget i One Step. Desuden opfordres alle til at udbrede kendskabet til vort årlige Julemarked, hvorfra vi henter de fleste af vore støttekroner.

Udover bestyrelsen har medlemmerne ingen forpligtelser i foreningen, men alle er selvfølgelig meget velkomne til at søge midler og deltage i foreningens forskellige arrangementer.
Alle er også velkomne til at udbrede kendskabet til One Step - både m.h.p. udvidelse af medlemstallet, projektansøgninger og salg af produkter.

Man kan når som helst blive medlem af One Step.
Det enkleste er at bruge vores hjemmeside eller kontakte et af bestyrelsens medlemmer - gerne forkvinde Elsebet Bjergfelt. Otte Rudsgade 90. 1. tv. 8200 Århus N. telefon 29208500.
E.mail: elsebet55@yahoo.com