forside
One Step
projekter
aktiviteter og salg
medlemskab
ansøgning
english
kontakt

bestyrelse
vedtægter
årsberetning

Foreningen One Steps årsberetning 2016

Dette er i år den 16.generalforsamling og der er i alt 63 medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen besluttede i 2015 at prioritere støtte til flere projekter frem for individuelle ansøgninger, da vi har erfaret at projekter på sigt kommer flere mennesker til gavn.
Vi har støttet 3 projekter i 2016 og 7 individuelle ansøgninger.

One Step holdt vanen tro sommermarked i Sannies have i august. Vejret viste sig ikke fra den bedste side, så der måtte lægges presenninger over varerne en stor del af tiden. Til trods for dette var omsætningen omkring 14.000 kr.
Vi havde en del nye varer med, bl.a. hatte fra Madagaskar, miljørigtige karklude fra Fur og flere varer produceret i Vestre fængsel.
Stor tak til medlemmer og øvrige netværk, der altid støtter op om foreningens arbejde.

I forbindelse med festugen fik One Step mulighed for at have en bod i Verdensspejl i Ridehuset. Dette var en god oplevelse og vi havde et tilfredsstillende salg i de to dage vi deltog.

Kort før julemarkedet modtog One Step en stor donation i form af perler og tilbehør. Der var en del færdiglavede smykker, som vi umiddelbart kunne sælge. Desuden lavede vi små poser med perler, som vi solgte på julemarkedet.
Stor tak til giveren.
Denne donation har gjort det muligt at tilbyde undervisning i smykkefremstilling, hvilket er blevet gjort med stor succes. Dette er noget, som vi gerne vil fortsætte med. I er velkomne med ideer til, hvordan perlerne kan omsættes, vi hører gerne fra Jer.

Julemarkedet blev igen afholdt i Møllestien i et samarbejde mellem grundejerforeningen og One Step. I år havde vi mange nye boder med mange spændende varer.
Også i år fik doneret marmelader, kryddersnaps, småkager m.m. Den bod er kommet for at blive.
I år har One Step som noget nyt importeret smuk keramik fra Nepal. Kander, sukkerskåle, honningkrukker med låg og skeer.
Omsætningen på julemarkedet var omkring 66.000 kr, hvilket igen er et meget flot resultat.
Fra indtjeningen på julemarkedet havde bestyrelsen på forhånd prioriteret, at støtte 4 individuelle ansøgninger og et kvindeprojekt i Nepal.
Vi vil gerne takke alle som har hjulpet på julemarkedet uden Jeres hjælp kan det ikke lykkes.

Bestyrelsen har i samarbejde med et medlem mødtes for at snakke om One Steps interne fordeling af opgaver og kommunikation. Vi fortsætter processen i 2017 for at snakke om fremtiden – rethink.

Projekter 2016

Automekanikere
To indiske mænd fik bevilget 4800 kr. til automekaniker uddannelse på Teknisk Skole. De mangler et ½ år og bor på skolen.

Økonomistudie
Jiirah Moses fra Uganda blev bevilget 5000 kr. til afslutning af økonomistudie ved Makerere University Kampala.
Jirah er nu færdig med studiet og vi har modtaget et takkebrev, hvor han skriver at han håber på, at få et arbejde inden for økonomi, hvor han kan gøre en forskel. Indtil da vil han tage alt forefaldende arbejde.

Syprojekt Uganda
Til videreudvikling af syprojekt i Ngasire er bevilget 10.000 kr. til køb af flere symaskiner, lys i det andet rum og yderligere træning i at sy mere raffinerede ting.
One Step har før støttet projektet med 2 symaskiner og træning i syning.
Medlemmerne i projektet er typisk teenagere, der er droppet ud af skolen pga. tidlig graviditet og forskellige former for misbrug og overgreb. Gruppen startede i 2012 med 4 unge kvinder og består nu af 32. De har fået dannet deres egen opsparingsgruppe og er blevet registreret som en CBO, en slags andels forening.

Sylærer Budaka
Tailoring School i Budaka, Uganda er bevilget 1600 kr. til løn til uddannet sylærer. Det har været svært at tjene penge nok ved salg af  produkter bearbejdet om eftermiddagen til at lønne sylæreren, så hun har måttet søge andet arbejde og kan derfor kun undervise på skolen 1-2 formiddage om ugen. Det har betydet at de unge kvinder har været uden tilstrækkeligt uddannet lærerkraft flere dage om ugen. Konsekvensen har været, at der kun går få elever på skolen.
One Step har støttet projektet i 2015 til køb af symaskiner til nyuddannede elever, som de betaler af på i løbet af et år og derved er der penge til køb af nye symaskiner til næste hold af uddannede syersker.
 
Værktøj til læderproduktion
Clement Munalula Kachele, 43 år er zambiansk lædermager blev bevilget
6000 kr. til køb af værktøj, som muliggør en mere effektiv og professionel fremstilling af lædervarer.
Clement og hans kone forsørger 8 børn, hvoraf nogle er hans afdøde brors børn. De forsørger sig ved læderarbejde og taskesyning.
Det er svært at konkurrere med de store firmaer, når hans værktøj ikke kan leve op til kvaliteten hos hans konkurrenter.
Bevillingen muliggør dette og Clements plan er på sigt at i stedet for 4 ansatte i dag at udvide produktionen, så der kan ansættes 10 medarbejdere.

Elektronik ingeniør
Ronald Tanzania fik bevilget 10.000 kr. til 3. år af elektronikingeniør uddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelse
Dallo, kvinde fra Gambia fik bevilget 4800 kr. til 1.år af en 2-årig sygeplejerskeuddannelse. Dallo har 4 børn og hendes mand er arbejdsløs.

Sygeplejerskeuddannelse
One Step har i 3 år støttet Arati med sygeplejerskeuddannelsen (bachelor) i Kathmandu.
Arati er bevilget 1000 kr. til indkøb af bøger specialeskrivning, som afsluttes foråret 2017.

Child Friendly Organisation Uganda (CFOU)
One Step bevilger 13.800 kr. til indkomstskabende aktiviteter for 18 Child Headed families. Målgruppen er 18 unge, der er forsørgere af deres mindre søskende. Ansøgningen indebærer indkøb af 10 geder, 3 symaskiner, frisør kurser, køb af brugt tøj til videresalg, samt udgifter til transport til uddannelse.
Ud fra tidligere bevilling fra One Step af lignende projekt er der erfaring for at projektaktiviteterne vil medføre en forøgelse af de forældreløse unges og børns livs- og levevilkår.

Management
Bibek  bevilget 5000 kr. til 2.år af management studie. Han har yderst vanskelige vilkår, idet han bor på 8-mands sovesal på Slisha Children Home børnehjem. Der er intet privat liv. Bibek er en af de ældste elever på børnehjemmet.

IT- uddannelse
Sanyat blev bevilget 5000 kr. til IT-uddannelse på universitetet i Kathmandu. One Step har støttet ham i snart 3 år. Han er vild med sit studium og har allerede mange planer for, hvad der skal ske nu hvor hans studie snart er slut. Hans familie har også hjulpet med betaling af hans uddannelse.
Han ser lyst på fremtiden.

Projekter 2017

Women Learning Center, Nepal
Der ansøges om støtte til indkøb af udbygning af et relativt nyt projekt for Tharu kvinder i Tulsipur Valley, Terai i den sydvestlige del af Nepal.
Centret rummer allerede en række tekstil aktiviteter og den anden del af  centrets aktivitet, som stadig er i sin vorden er den del der søges støtte til.
Det er en ”dannelsesmæssig overbygning” en demokratisk dannelse, som vil kunne give kvinderne mulighed for at deltage i faglige og politiske fællesskaber, indsigt i samfundsmæssige forhold, opnå større økonomisk selvstændighed og viden om rettigheder. Der søges 11.400 kr. til indkøb af AV-udstyr til undervisning.

Ansøgning om symaskine, Zambia
Petty Nabiana Likando, 40-årig gift kvinde forsørger til 8 børn. Petty søger støtte til en specialsymaskine, så hun kan opgradere produktion af tasker og andre produkter.
Hun beskæftiger pt. 3 syerske og vil på sigt skabe jobs til flere beboere fra landsbyen.

Værktøj til fletteprojekt i Zambia
Projektet vil starte med at oplære 20 flettere i nyt design i samarbejde med en møbelproducent. Derefter skal de 20 flettere uddanne 60 nye flettere.
Der søges om værktøj for i alt 13.000 kr.

Ronald, Bibek og Dallo forventes fortsat støtte i 2017.
Yderligere to unge indere med færdiggørelse af elektrikeruddannelsen.

Bestyrelsen takker for et godt 2016, hvor vi igen har formået at støtte spændende projekter og individuelle uddannelser.
Vi ser frem til 2017, hvor vi vil have fokus på One Steps fremtid.

Sannie og Elsebet

 


 

Foreningen One Steps årsberetning 2015

Det er i år den 15.generalforsamling og medlemstallet er 64.

D.25.april blev Nepal ramt af jordskælv og efterskælv, som ødelage store områder i både by og landområder.
One Step oprettede en indsamlingsgruppe, hvor medlemmer, venner og familie donerede penge til genopbygning af landet. Der blev i alt indsamlet 49.000 kr.,  som er fordelt mellem akut hjælp, som telte og madrasser, mad, health camps, hvor der er blevet uddelt gratis medicin, samt tabletter til vandrensning.
Andre penge vil blive brugt til genopbygning af Pottery Square i Bhaktapur. Yderligere blev der doneret penge til WAWCAS, (Women at Work, Children at School) som havde behov for solcellelamper i de landsbyer de arbejder.

Bestyrelsen har besluttet, at hvis det er muligt vil vi prioritere projekter frem for individuelle ansøgninger, idet vi har erfaret at projekter kommer flere mennesker til gavn og der oftest foregår en positiv udvikling af projekterne til gavn for endnu flere mennesker.

One Step holdt vanen tro sommermarked i Sannies have i august, hvor den samlede omsætning var 12.500 kr. I år havde vi nye varer, såsom syngeskåle, taburetter, spejle og yogabukser og vi var meget tilfredse med både vejret og omsætningen.

Julemarkedet blev igen afholdt i Møllestien i et samarbejde mellem grundejerforeningen og One Step.  Grundejerforeningen støttede i år meget op omkring pr., blandt andet betalte grundejerforeningen for annoncering på Facebook, hvilket betød at der aldrig før har været så mange mennesker til julemarked i Møllestien.
Desuden var der i år mange boder, hvilket gjorde gaden farverig og spændende at shoppe i. Som noget nyt solgte vi bl.a. hjemmelavet marmelade, snaps og småkager.
I år satte vi rekord, idet omsætningen var omkring 73.000 kr.
Vi takker for alle, som har været involveret og hjulpet til med både det praktiske og kunstneriske.
Samarbejdet med grundejerforeningen er en forudsætning for afvikling af julemarkedet og ikke mindst den store betydning, det får for One Steps aktiviteter i den 3.verden.

Bestyrelsen besluttede inden julemarkedet at støtte: 2 unge indere til uddannelse til elektrikere, WAWCAS med opbygning af en undervisningsstald, ung mand i Kathmandu IT-uddannelse, mand til uddannelse til ingeniør i Uganda, og mand management Nepal.

 

I 2015 har One Step støttet følgende projekter med i alt 100.726 kr.

Indretning af kølecontainer
One Step har bevilget 16.000 kr. til en kølecontainer til fisk i Tanzania. Dette er et projekt for kvinder til bearbejdning og opbevaring af fisk, som der mænd har fanget. Det forventes af 35 kvinder vil kunne arbejde og gøre brug af containeren. Der er planer om udvidelse, så 200 kvinder få arbejde.
Containeren er fragtet til Tanzania og er taget i brug
Ansøgning Levende Hav.

Syprojekt i Budaka, Uganda
One Step har bevilget 10.000 kr. til indkøb af symaskiner, hvor planen er at kvinder får tilbudt et lån til en symaskine, som de skal afdrage i løbet af et år. Det vil betyde, at der året efter igen vil være mulighed for at give den samme mulighed til næste års kvinder.
Syprojektet underviser kvinder i syning, regnskab, administration, marketing og life-skills.
Ansøgning til dette projekt er fra Seniorer uden grænser.

Erhvervsdrivhus, Kenya
42-årig enke med 3 børn søger penge til færdiggørelse af drivhus. Hun vil dyrke økologiske grøntsager, tomater og rød og grøn peber.
Hun har planer om at ville ansætte unge og enker fra området og om en evt. udvidelse.
One Step bevilger 5000 kr.

Undervisningsstald WAWCAS Nepal
One Step bevilgede 4500 kr. til en undervisningsstald, som WAWCAS kan benytte, når der startes projekter op i nye områder. Den vil give kvinderne mulighed for at vurdere, om kvæghold skal være deres fremtid og der vil være tilknyttet fagfolk.
One Step har før bevilget penge til en grisestald i samme projekt, som har givet 10 kvinder lønindtægt.

Tekstiler
One Step har bevilget 3000 kr. til et projekt for forældreløse børn og unge i Uganda til fremstilling af tøj til salg på det lokale marked, som er med til at sikre projektets fortsatte eksistens.

Ingeniørstudie
Mand, 24 år fra  Uganda søger støtte til 2. år på ingeniørstudiet. Han får bevilget 5000 kr.

Landbrugsuddannelse
Ung kvinde 17 år får bevilget 5000 kr. til landbrugsuddannelse i Palpa distrikt, Nepal. Hendes uddannelse er støttet af henholdsvis legat og One Step. Legatet har hun fået bevilget, da hun er dalit og derved tilhører den nederste kaste.

Elektrikeruddannnelse
To unge indere har fået bevilget 4800 kr. til 1. års uddannelse til elektrikere på en Teknisk Skole. Uddannelsen varer 2 år og de bor på skolen.
Ansøgningen kommer fra Aktion Børnehjælp.
Læreruddannelse
Kvinde fra Arusha har fået bevilget 7000 kr. til 3. og sidste år af læreruddannelsen.  One Step er løbende blevet orienteret og det går hende fint med studierne.

Master´s Degree
Kvinde 24 år , Burkina Faso søger penge til uddannelse til revisor . Hun er enlig mor med 2 børn, der har valgt at forlade sin mand, da han ikke kunne acceptere, at hun ville have en uddannelse. Hun fik bevilget 7000 kr. til første år.

Bachelor sygepleje
Ung kvinde fra Nepal  får bevilget 2.år  7500 kr. og 8500 kr. til 3. og afsluttende  af bachelor i sygepleje (2016).

IT-uddannelse
Ung mand 19 år har fået bevilget 10.000 kr. til 2.år  IT-uddannelse i Kathmandu.

Management
Ung mand fra Nepal er bevilget 10.000 kr. til 1.års uddannelse indenfor management.

 

Projekter 2016

Økonomistudie
Mand, 24 år er Støttet af One Step med 5000 kr. til afslutning af økonomistudie ved Makerere University Kampala.
Han er opvokset under borgerkrigen i Uganda. Han har klaret sig gennem sine første 2 år på studiet med dels offentlige og private legater og dels ved eget arbejde. Han bliver pludselig arbejdsløs, da det dansk støttede projekt UPENDO Community lukkes med dags varsel.

Syprojekt
Seniorer uden Grænser har fået bevilget 10.000 kr. til videreudvikling af et syprojekt i Ngasire, i det østlige Uganda. Projektets medlemmer er typisk teenagere, der er droppet ud af skolen, især pga. tidlig graviditet, overgreb og forskellige former for misbrug. De skaber egen indkomst ved at sy og reparere tøj, som de sælger på markedet. Gruppen er vokset fra 4 til 32 unge kvinder siden 2012, hvor One Step støttede med køb af 2 symaskiner og træning af 4 udsatte teenagere. Gruppen har nu etableret sig som en andelsforening, hvor de sparer penge op, som de bl.a. har investeret i flere symaskiner.
Pengene fra One Step skal bruges til køb af flere symaskiner, et sollyssystem til deres andet syrum og yderligere træning i at sy mere raffinerede ting.

 

Mindeord
Vores kasserer Ulla Lanstorp afgik ved døden januar 2016 efter flere års sygdom.
Ulla var med til at stifte foreningen for 15 år siden og hun har i hele perioden været kasserer og ansvarlig for medlemsregistreringen.
Ulla har med sit engagement og sit væsen været en uvurderlig arbejdskraft i One Step.
Et af Ullas sidste ønsker var, at i stedet for blomster til bisættelsen donerede man et beløb til One Steps fortsatte arbejde.
Yderligere ønskede Ulla at donere 25.000 kr. til One Step. Dette fortæller, hvilket generøst og dedikeret menneske Ulla var og vi er dybt taknemmelige for at hun har været en del af vores fælles historie.
Vi vil savne hende.

Venlig hilsen Sannie og Elsebet