forside
One Step
projekter
aktiviteter og salg
medlemskab
ansøgning
english
kontakt

bestyrelse
vedtægter
årsberetning

Foreningen One Steps Årsberetning 2017

Det er i år den 17. generalforsamling og medlemstallet 57.

Vi havde igen i år et dejligt sommermarked i Sannies smukke have og endnu en gang skinnede solen. Der var mange besøgende og vi fik solgt for omkring 16.000 kr. Dette er sommermarked rekord.

Sannie og Elsebet deltog d.6. juli i markedsaften på flettetræf uge på Brandbjerg Højskole,
vi solgte for 3600 kr.
Julemarkedet blev traditionen tro afholdt den sidste weekend i november i samarbejde med kulturudvalget i Møllestien. Vi kan se tilbage på et fantastisk marked med mange besøgende, mange boder og en forrygende omsætning på omkring 70.000 kr.

Bestyrelsen har i år valgt i samarbejde med kulturudvalget i Møllestien at overskuddet fra salg af pølser, gløgg, æbleskiber og hjemmelavede delikatesser skulle gå til ung nepaleser – Surya – der er ifærd med at gøre sin master færdig på universitetet. Salg fra disse boder beløb sig til ca.18.000 kr.
Bestyrelsen takker de frivillige for deres store indsats, for donationer og det fantastiske samarbejde med Kulturudvalget i Møllestien.

I 2017 har One Step støttet følgende projekter:

Imbali Visual Literary Project (Kunstskole), Sydafrika

Projektet træner og uddanner unge drenge og piger og kvinder fra dårligt stillede familier. Visionen er at ændre menneskers liv gennem uddannelse i kunst og kunsthåndværk. One Step støtter penge til forskellige tekstilmaterialer samt AV-udstyr. Der bevilges 15.000 kr.

Women Learning Center, Nepal
One Step bevilgede 11.371 kr til etablering af en ”Dannelsesmæssig overbygning”, som vil kunne give Tharu kvinder i Tulsipur Valley en demokratisk dannelse. Kvinderne vil derved få mulighed for at deltage i faglige og politiske fællesskaber, indsigt i samfundsmæssige forhold, opnå større økonomisk selvstændighed og viden om rettigheder.

Specialsymaskine, Zambia
40-årig kvinde forsørger til 8 børn har fået bevilget 8.400 kr. til specialsymaskine, der gør at hun har mulighed for at opgradere produktionen af tasker og andre produkter, samtidig med at produktionen kan effektiviseres. Hun har hermed været i stand til at ansætte flere medarbejdere.

Værktøj til fletteprojekt Mumwa Crafts Association, Zambia
Projektet som er 2-årigt vil starte med at oplære 20 flettere i nyt design i samarbejde med møbelproducent. Dette med håb om, at forbedre fletternes levestandard ved nye produkter, som gerne skulle give fletterne i bedre løn end deres traditionelle flet giver. Derefter vil de 20 flettere uddanne 60 nye flettere. Der er bevilget penge til indkøb af værktøj til 20 flettere i alt 12.000 kr.

Værktøj til ovenstående fletteprojekt i Zambia
Der ansøges om værktøj til 40 nyuddannede flettere. One Step bevilger 11.700 kr.

Syprojekt i Uganda LOSP-projektet
Projektet uddanner typisk piger, der er droppet ud af skolen, især pga. tidlig graviditet, overgreb og forskellige former for misbrug. De skaber egen indkomst ved bl.a. at sy og reparere tøj, som de sælger på markedet. One Step har før støttet syprojektet og grunden til den nye ansøgning er at de har fået tilbud om at sy skoleuniformer til en lokale skole. Dette vil kræve 4 symaskiner og indkøb af tekstil til at starte op. Det vil også betyde, at de kan uddanne flere unge piger/kvinder i skrædderfaget med mulighed for at disse nyuddannede på sigt vil kunne skabe deres egen sy-virksomhed. Syprojektet blev støttet med 5000 kr.

2017 har One Step støttet følgende individuelle projekter:

Elektrikeruddannelse, Indien
To unge indere fik bevilget i alt 5000 kr til afslutning af elektrikeruddannelsen på Teknisk Skole.

Universitet, Uganda
Angella, studerer økonomi på Universitetet. Hun har mistet sin mor for et år siden. Hun har søgt støtte til uddannelse, transport og computer. One Step har bevilget 10.000 kr.

Elektronik ingeniør, Tanzania
Ronald har modtaget betaling for sidste år af elektronik ingeniør studiet. I alt 5000 kr.

IT-uddannelse, Nepal
S
anyat afslutter bachelor i IT. Han har modtaget 5000 kr.

Rådgiver, Uganda
Teophista søger om uddannelse til rådgiver, hun arbejder som frivillig i et projekt One Step før har støttet. Uddannelsen vil give Teophista mulighed for at blive selvforsørgende. Hun arbejder som frivilliv I CFOU.Teophista bevilges 7500 kr.

Sygeplejerskeuddannelse, Nepal
Zenna søger One Step om halvdelen af skolepengene til 2.år af sygeplejerskeskolen. Zenna´s far er død og hun bor hos sin onkel, hvor der ikke er så meget larm. Moderen bor i et lille værelse hun bor sammen med broren, som har hjerteproblemer. One Step bevilger 4500 kr

Management, Nepal
Bibek søgte om betaling af færdiggørelsen af andet år af management. One Step har betalt halvdelen af skolepengene 5000 kr. Han mangler endnu 2 år, men da han har fået arbejde som tutor er han blevet istand til at forsørge sig selv. Er desuden flyttet fra børnehjemmet, hvor han har en god mentor, der er leder af den organisation, han er tilknyttet.

Dette er en solstrålehistorie om vejen til selvforsørgelse.

Vi har i 2017 støttet projekter og individuelle ansøgere med mere end 100.000 kr.

Projekter 2018:


Siv-workshop, Mongu, Zambia
I forbindelse med 2 afholdte flette workshops med fokus på flet med rødder i Mongu fandt de danske undervisere ud af at der voksede rigtig meget siv i området, som ikke blev udnyttet. Dette har bevirket at 10 personer har deltaget i en siv-workshop, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at kunne udvikle produkterne med henblik på salg. Derfor har One Step bevilget penge til endnu en siv-workshop til de samme 10 personer, som herefter skulle blive i stand til at kunne forsørge sig selv og undervise nye siv-flettere.
One Step bevilger 15.877 kr.

Afslutning
I 2017 har vi i bestyrelsen diskuteret One Steps fremtid indgående og med god hjælp fra konsulent Mariane Johansen kommet frem til at bestyrelsen, ønsker at forlade foreningen samlet med fanen højt og med stolthed. Bestyrelsen har besluttet at vi i 2018 vil afholde både sommer- og julemarked. Vi ønsker at så mange som muligt fortsat vil få glæde af vores aktiviteter og vi får mulighed for at støtte enkelt personers uddannelse/etablering af virksomhed eller projekter frem til den 31.12.2018.

Bestyrelsen er glade for det arbejde vi har lavet i One Step, som har givet mening og haft stor betydning for os selv og for mennesker i den 3.verden.

Sannie og Elsebet


 

Foreningen One Steps årsberetning 2016

Dette er i år den 16.generalforsamling og der er i alt 63 medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen besluttede i 2015 at prioritere støtte til flere projekter frem for individuelle ansøgninger, da vi har erfaret at projekter på sigt kommer flere mennesker til gavn.
Vi har støttet 3 projekter i 2016 og 7 individuelle ansøgninger.

One Step holdt vanen tro sommermarked i Sannies have i august. Vejret viste sig ikke fra den bedste side, så der måtte lægges presenninger over varerne en stor del af tiden. Til trods for dette var omsætningen omkring 14.000 kr.
Vi havde en del nye varer med, bl.a. hatte fra Madagaskar, miljørigtige karklude fra Fur og flere varer produceret i Vestre fængsel.
Stor tak til medlemmer og øvrige netværk, der altid støtter op om foreningens arbejde.

I forbindelse med festugen fik One Step mulighed for at have en bod i Verdensspejl i Ridehuset. Dette var en god oplevelse og vi havde et tilfredsstillende salg i de to dage vi deltog.

Kort før julemarkedet modtog One Step en stor donation i form af perler og tilbehør. Der var en del færdiglavede smykker, som vi umiddelbart kunne sælge. Desuden lavede vi små poser med perler, som vi solgte på julemarkedet.
Stor tak til giveren.
Denne donation har gjort det muligt at tilbyde undervisning i smykkefremstilling, hvilket er blevet gjort med stor succes. Dette er noget, som vi gerne vil fortsætte med. I er velkomne med ideer til, hvordan perlerne kan omsættes, vi hører gerne fra Jer.

Julemarkedet blev igen afholdt i Møllestien i et samarbejde mellem grundejerforeningen og One Step. I år havde vi mange nye boder med mange spændende varer.
Også i år fik doneret marmelader, kryddersnaps, småkager m.m. Den bod er kommet for at blive.
I år har One Step som noget nyt importeret smuk keramik fra Nepal. Kander, sukkerskåle, honningkrukker med låg og skeer.
Omsætningen på julemarkedet var omkring 66.000 kr, hvilket igen er et meget flot resultat.
Fra indtjeningen på julemarkedet havde bestyrelsen på forhånd prioriteret, at støtte 4 individuelle ansøgninger og et kvindeprojekt i Nepal.
Vi vil gerne takke alle som har hjulpet på julemarkedet uden Jeres hjælp kan det ikke lykkes.

Bestyrelsen har i samarbejde med et medlem mødtes for at snakke om One Steps interne fordeling af opgaver og kommunikation. Vi fortsætter processen i 2017 for at snakke om fremtiden – rethink.

Projekter 2016

Automekanikere
To indiske mænd fik bevilget 4800 kr. til automekaniker uddannelse på Teknisk Skole. De mangler et ½ år og bor på skolen.

Økonomistudie
Jiirah Moses fra Uganda blev bevilget 5000 kr. til afslutning af økonomistudie ved Makerere University Kampala.
Jirah er nu færdig med studiet og vi har modtaget et takkebrev, hvor han skriver at han håber på, at få et arbejde inden for økonomi, hvor han kan gøre en forskel. Indtil da vil han tage alt forefaldende arbejde.

Syprojekt Uganda
Til videreudvikling af syprojekt i Ngasire er bevilget 10.000 kr. til køb af flere symaskiner, lys i det andet rum og yderligere træning i at sy mere raffinerede ting.
One Step har før støttet projektet med 2 symaskiner og træning i syning.
Medlemmerne i projektet er typisk teenagere, der er droppet ud af skolen pga. tidlig graviditet og forskellige former for misbrug og overgreb. Gruppen startede i 2012 med 4 unge kvinder og består nu af 32. De har fået dannet deres egen opsparingsgruppe og er blevet registreret som en CBO, en slags andels forening.

Sylærer Budaka
Tailoring School i Budaka, Uganda er bevilget 1600 kr. til løn til uddannet sylærer. Det har været svært at tjene penge nok ved salg af  produkter bearbejdet om eftermiddagen til at lønne sylæreren, så hun har måttet søge andet arbejde og kan derfor kun undervise på skolen 1-2 formiddage om ugen. Det har betydet at de unge kvinder har været uden tilstrækkeligt uddannet lærerkraft flere dage om ugen. Konsekvensen har været, at der kun går få elever på skolen.
One Step har støttet projektet i 2015 til køb af symaskiner til nyuddannede elever, som de betaler af på i løbet af et år og derved er der penge til køb af nye symaskiner til næste hold af uddannede syersker.
 
Værktøj til læderproduktion
Clement Munalula Kachele, 43 år er zambiansk lædermager blev bevilget
6000 kr. til køb af værktøj, som muliggør en mere effektiv og professionel fremstilling af lædervarer.
Clement og hans kone forsørger 8 børn, hvoraf nogle er hans afdøde brors børn. De forsørger sig ved læderarbejde og taskesyning.
Det er svært at konkurrere med de store firmaer, når hans værktøj ikke kan leve op til kvaliteten hos hans konkurrenter.
Bevillingen muliggør dette og Clements plan er på sigt at i stedet for 4 ansatte i dag at udvide produktionen, så der kan ansættes 10 medarbejdere.

Elektronik ingeniør
Ronald Tanzania fik bevilget 10.000 kr. til 3. år af elektronikingeniør uddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelse
Dallo, kvinde fra Gambia fik bevilget 4800 kr. til 1.år af en 2-årig sygeplejerskeuddannelse. Dallo har 4 børn og hendes mand er arbejdsløs.

Sygeplejerskeuddannelse
One Step har i 3 år støttet Arati med sygeplejerskeuddannelsen (bachelor) i Kathmandu.
Arati er bevilget 1000 kr. til indkøb af bøger specialeskrivning, som afsluttes foråret 2017.

Child Friendly Organisation Uganda (CFOU)
One Step bevilger 13.800 kr. til indkomstskabende aktiviteter for 18 Child Headed families. Målgruppen er 18 unge, der er forsørgere af deres mindre søskende. Ansøgningen indebærer indkøb af 10 geder, 3 symaskiner, frisør kurser, køb af brugt tøj til videresalg, samt udgifter til transport til uddannelse.
Ud fra tidligere bevilling fra One Step af lignende projekt er der erfaring for at projektaktiviteterne vil medføre en forøgelse af de forældreløse unges og børns livs- og levevilkår.

Management
Bibek  bevilget 5000 kr. til 2.år af management studie. Han har yderst vanskelige vilkår, idet han bor på 8-mands sovesal på Slisha Children Home børnehjem. Der er intet privat liv. Bibek er en af de ældste elever på børnehjemmet.

IT- uddannelse
Sanyat blev bevilget 5000 kr. til IT-uddannelse på universitetet i Kathmandu. One Step har støttet ham i snart 3 år. Han er vild med sit studium og har allerede mange planer for, hvad der skal ske nu hvor hans studie snart er slut. Hans familie har også hjulpet med betaling af hans uddannelse.
Han ser lyst på fremtiden.

Projekter 2017

Women Learning Center, Nepal
Der ansøges om støtte til indkøb af udbygning af et relativt nyt projekt for Tharu kvinder i Tulsipur Valley, Terai i den sydvestlige del af Nepal.
Centret rummer allerede en række tekstil aktiviteter og den anden del af  centrets aktivitet, som stadig er i sin vorden er den del der søges støtte til.
Det er en ”dannelsesmæssig overbygning” en demokratisk dannelse, som vil kunne give kvinderne mulighed for at deltage i faglige og politiske fællesskaber, indsigt i samfundsmæssige forhold, opnå større økonomisk selvstændighed og viden om rettigheder. Der søges 11.400 kr. til indkøb af AV-udstyr til undervisning.

Ansøgning om symaskine, Zambia
Petty Nabiana Likando, 40-årig gift kvinde forsørger til 8 børn. Petty søger støtte til en specialsymaskine, så hun kan opgradere produktion af tasker og andre produkter.
Hun beskæftiger pt. 3 syerske og vil på sigt skabe jobs til flere beboere fra landsbyen.

Værktøj til fletteprojekt i Zambia
Projektet vil starte med at oplære 20 flettere i nyt design i samarbejde med en møbelproducent. Derefter skal de 20 flettere uddanne 60 nye flettere.
Der søges om værktøj for i alt 13.000 kr.

Ronald, Bibek og Dallo forventes fortsat støtte i 2017.
Yderligere to unge indere med færdiggørelse af elektrikeruddannelsen.

Bestyrelsen takker for et godt 2016, hvor vi igen har formået at støtte spændende projekter og individuelle uddannelser.
Vi ser frem til 2017, hvor vi vil have fokus på One Steps fremtid.

Sannie og Elsebet