forside
One Step
projekter
aktiviteter og salg
medlemskab
ansøgning
english
kontakt

Ansøgningsskema
Application form
Formulaire de demande
solicitud

ANSØGNING

Ansøgning om støtte til enkeltpersoner eller grupper kan løbende sendes til One Step. Behandlingstid max 3 mdr.

Ansøgningen kan formuleres på dansk eller engelsk og udfærdiges af den eller de personer, der ønsker støtte eller af danskere bosiddende i 3.verden (MS -Danida - ---) eller i Danmark.

Vi ønsker ikke vældig lange ansøgninger, men det er vigtigt for os, at ansøgningen er i overensstemmelse med foreningens formål og vi ønsker selvfølgelig at vide noget om

- den eller de personer, der søger
- hvad der konkret søges til (uddannelse, optræning, virksomhed, sted, varighed, terminer, omkostninger/regnskab i ud, euro eller da.kr )
- med hvilken begrundelse der søges - herunder om personen vil blive selvforsørgende, hvis det søgte bevilges
- hvem der skal være kontaktperson i det pågældende land (sikre processen sættes i gang og forløber i henhold til aftale og evt. rapportere til One Step).

Da det er vigtigt for os, at støtten gives direkte til projektet og uden offentlige kontorers indblanding ("fra person til person") er det afgørende for One Step at have en kontaktperson i det pågældende land eller en person i Danmark, som hyppigt besøger landet. Bevilges projektet vil fremgangsmåden ofte være den, at pengene sendes til kontaktperson. Hvis vi ikke allerede har, vil vi gerne have et billede af den eller de personer vi bevilger penge til. Det er vigtigt for os at få oplyst, om vi må bruge billedet på vores hjemmeside, hvor vi løbende vil orientere om vore bevillinger/projekter. (Det er ikke afgørende for bevilling at billedet kan bruges på hjemmeside).

Vi vil gerne løbende orienteres om forløbet af ansøger eller kontaktperson (f.eks. 2 gange årligt).
En person fra bestyrelsen i One Step vil være ansvarlig for at sagen behandles af bestyrelsen og for opfølgning.

Ansøgning sendes til merete.moesgaard@gmail.com